Kierunki studiów

Instytut Nauk Socjologicznych prowadzi obecnie studia na dwóch kierunkach: Socjologia oraz Praca socjalna.

 

Linki do poszczególnych kierunków prezentowanych na stronie Wydziału Społeczno-Ekonomicznego:

Socjologia I stopień (studia licencjackie) >>> 

Socjologia II stopień (studia magisterskie) >>>

Praca socjalna I stopień (studia licencjackie) >>>

 

Studia III stopnia (studia doktoranckie) są aktualnie prowadzone w Szkole Doktorskiej UKSW:

Nauki socjologiczne (studia doktoranckie) >>>

Informacje dla dotychczasowych doktorantów  z dyscypliny Socjologia >>>

 

Ponadto Zespół Instytutu bierze czynny udział w prowadzeniu interdyscyplinarnego kierunku:

Człowiek w cyberprzestrzeni I stopień (studia licencjackie) >>>

Jest on realizowany na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. 

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content