Publikacje

Redakcja naukowa: Piotr Zawada
Tytuł: Człowiek współczesny. Księga pamiątkowa poświęcona życiu i działalności ks. prof. Jarosława Korala
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej – Rzeszów
Objętość: ss. 243
Rok wydania: 2021

Autor: Maria Sroczyńska
Tytuł: Sacrum a młodzież
Wydawnictwo: Libron – Kraków
Objętość: ss. 186
Rok wydania: 2021

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba, Joanna Wróblewska-Skrzek
Tytuł: Między światem realnym a wirtualnym. Mieszkańcy Warszawy w czasie pandemii
Wydawnictwo: RYS – Poznań
Objętość: ss. 236
Rok wydania: 2021

Redakcja naukowa: Olga A. Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak, Joanna Wróblewska-Skrzek, Bartosz H. Olszewski
Tytuł: Gaudium et spes. Powinność współczesnego człowieka. Księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Ochockiemu
Wydawnictwo: RYS – Poznań
Objętość: ss. 336
Rok wydania: 2021

Autorzy: Margaret S. Archer, Andrew Collier, Douglas V. Porpora
Przekład i wstęp: Artur Wysocki
Posłowie: Krzysztof Wielecki
Tytuł: Transcendencja. Realizm krytyczny i Bóg
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 334
Rok wydania: 2021

Redakcja naukowa: Martyna Kawińska i Olga A. Kotowska-Wójcik
Tytuł: (Nie)równość płci w sferze publicznej
Wydawnictwo: CeDeWu – Warszawa
Objętość: ss. 208
Rok wydania: 2021
Autorzy: Rafał Wiśniewski, Grażyna Pol, Rafał Pląsek, Agnieszka Bąk
Tytuł: Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury
Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury – Warszawa
Objętość: ss. 328
Rok wydania: 2021

Redakcja naukowa: Artur Wysocki
Tytuł: Aspiracje i dylematy młodych Polaków na Białorusi
Wydawnictwo: RYS – Poznań
Objętość: ss. 174
Rok wydania: 2021

Redakcja naukowa: Katarzyna Uklańska i Olga A. Kotowska-Wójcik
Tytuł: Kobiece i męskie konteksty życia
Wydawnictwo: RYS – Poznań
Objętość: ss. 180
Rok wydania: 2020

Redakcja naukowa: Jolana Łodzińska, Justyna Kurtyka-Chałas i Agata Rozalska
Tytuł: Problemy społeczne w mieście. Analiza wybranych zagadnień
Wydawnictwo: Adam Marszałek – Toruń
Objętość: ss. 282
Rok wydania: 2020
Autor: Tomasz M. Korczyński
Tytuł: Uwięzieni. Pisarze a Trzecia Rzesza – perspektywa konstruktywistycznej socjologii literatury
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 242
Rok wydania: 2020

Autorzy: Martyna Kawińska, Joanna Wróblewska-Skrzek i Anna Linek
Tytuł: Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? tom 1: Młodzież akademicka w dobie pandemii o związkach, intymności i więziach rodzinnych
Wydawnictwo: RYS – Poznań
Objętość: ss. 162
Rok wydania: 2020

Autorzy: Sławomir H. Zaręba, Wojciech Klimski i Maria Sroczyńska
Tytuł: Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? tom 2: Młodzież akademicka w dobie pandemii o religii, duchowości i moralności
Wydawnictwo: RYS – Poznań
Objętość: ss. 138
Rok wydania: 2020

Autorzy: Katarzyna Uklańska, Olga A. Kotowska-Wójcik i Marcin Choczyński
Tytuł: Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? tom 3: Młodzież akademicka w dobie pandemii o sensie życia, relacjach i planach życiowych
Wydawnictwo: RYS – Poznań
Objętość: ss. 138
Rok wydania: 2020

Autor: Magdalena Markocka
Tytuł: Działać u siebie. Społeczności lokalne wobec idei samorządności
Wydawnictwo: Muzeum Niepodległości – Warszawa
Objętość: ss. 154
Rok wydania: 2020

Redakcja naukowa: Maria SroczyńskaAnna Linek
Tytuł: Szkice z socjologii emocji t.1. Społeczne konteksty współbycia i intymności 
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 297
Rok wydania: 2020

Redakcja naukowa: Sławomir H. ZarębaMarcin Zarzecki
Tytuł: Between Construction and Deconstruction of the Universes of Meaning. Research into the Religiosity of Academic Youth in the Years 1988-1998-2005-2017
Wydawnictwo: Peter Lang Publishing Group – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien
Objętość: ss. 230
Rok wydania: 2020

Autorki: Anna LinekJoanna Wróblewska-Skrzek
Tytuł: Ojciec współczesny – na skrzyżowaniu oczekiwań i rzeczywistości. Tom 2: Między ideałem a codziennością – mężczyzna w nowej roli
Wydawnictwo: RYS – Poznań
Objętość: ss. 146
Rok wydania: 2020

Autorki: Olga A. Kotowska-WójcikMarta Luty-Michalak
Tytuł: Ojciec współczesny – na skrzyżowaniu oczekiwań i rzeczywistości. Tom I: Między rodziną a pracą – w poszukiwaniu czasu
Wydawnictwo: RYS – Poznań
Objętość: ss. 154
Rok wydania: 2020

Autor: Marcin Choczyński
Tytuł: Postawy wobec Żydów wyrażone w narracjach warszawskich seniorów. Studium socjologicznej analizy dyskursu
Wydawnictwo: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych (TAiWPN) UNIVERSITAS – Kraków
Objętość: ss. 404
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski, Tomasz Kukołowicz, Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska, Marlena Modzelewska, Kamila Węglarska, Marcin Zarzecki
Tytuł: O 11 listopada pewnego roku. Świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym
Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury – Warszawa
Objętość: ss. 266
Rok wydania: 2019

Autor: Kinga Lendzion
Tytuł: Dwa języki – dwa światy. Język francuski i malgaski w edukacji szkolnej na Madagaskarze
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 282
Rok wydania: 2019

Autor: Tomasz M. Korczyński
Tytuł: Kiedy dom zaczyna płonąć. Swój, obcy, wróg w Trzeciej Rzeszy – perspektywa konstruktywistycznej socjologii wiedzy
Wydawnictwo: Katedra – Gdańsk
Objętość: ss. 502
Rok wydania: 2019

Redakcja naukowa: Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Marta Luty-Michalak, Agata RozalskaBartosz H. Olszewski
Tytuł: Niepokój społeczny: wyobrażenia i problemy
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 209
Rok wydania: 2019

Autorki: Anna LinekJustyna Kurtyka-Chałas
Tytuł: Rodzina przed lustrem. Analiza codziennych problemów z perspektywy matek i ojców
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa i Wydawnictwo Rys – Poznań
Objętość: ss. 136
Rok wydania: 2019

Redakcja naukowa: Marta Luty-MichalakOlga Kotowska-Wójcik
Tytuł: Women – Between the Public and Private Spheres of Life
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 179
Rok wydania: 2019

Autor: Artur Wysocki
Tytuł: Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne. Śladami pioniera socjologii parafii ks. Franciszka Mirka
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 570
Rok wydania: 2018

Redakcja naukowa: Tomasz M. Korczyński
Tytuł: Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur
Objętość: ss. 342
Wydawnictwo: Katedra – Gdańsk
Rok wydania: 2018

Autor: Jolanta Łodzińska
Tytuł: Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych. Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 308
Rok wydania: 2018

Redakcja naukowa: Olga A. Kotowska-WójcikMarta Luty-Michalak
Tytuł: Czas kobiet – perspektywa socjologiczna
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 146
Rok wydania: 2018

Redakcja naukowa: Aleksandra Syryt, Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki
Tytuł: Prawo jako zawód i powołanie. Deontologia i etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 288
Rok wydania: 2018

Redakcja naukowa: Marcin Choczyński, Agata Rozalska i Katarzyna Drzewek
Tytuł: Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 262
Rok wydania: 2018

Redakcja naukowa: Martyna KawińskaSławomir H. Zaręba 
Tytuł: Cooltura nocą. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2018
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 174
Rok wydania: 2018

Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski
Tytuł: Siłą naszego ducha jesteśmy. Eseje o Niepodległej
Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury – Warszawa
Objętość: ss. 576
Rok wydania: 2018  

Autor: Wojciech Klimski
Tytuł: Eschatologia na ambonie. Kazania i wiara Polaków w rzeczy ostateczne. Studium socjologiczne
Wydawnictwo: NOMOS – Kraków
Objętość: ss. 316
Rok wydania: 2018

Autor: Katarzyna Uklańska
Tytuł: Życie po życiu. Studium socjologiczne pośmiertnych ról Jana Pawła II
Wydawnictwo: NOMOS – Kraków
Objętość: ss. 366
Rok wydania: 2018

Redakcja naukowa: Artur Wysocki
Tytuł: Drogi do pokoju. W 50. rocznicę Światowego Dnia Pokoju
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 250
Rok wydania: 2018

Redakcja naukowa: Sławomir H. ZarębaMarcin Zarzecki
Tytuł: Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 450 (z dwoma aneksami)
Rok wydania: 2018

Redakcja naukowa: Maciej Kowalewski, Mikołaj Rakusa-Suszczewski i Agata Rozalska
Tytuł: W świecie protestu. Idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 267
Rok wydania: 2018

Redakcja naukowa: Włodzimierz Okrasa
Tytuł: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 338
Rok wydania: 2017

Autor: Izabela Bukalska
Tytuł: Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 222
Rok wydania: 2017
Redakcja naukowa: Tomasz M. Korczyński
Tytuł: Współczesne problemy socjologii wiedzy. W 80-lecie „Ideologii  i utopii” Karla Mannheima
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 215
 Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa: Olga Kotowska-WójcikMarta Luty-Michalak
Tytuł: Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog – praktyka – nauka
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 332
Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska
Tytuł: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności t. 3
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 241
Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa: Jolanta Łodzińska, Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki
Tytuł: Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 252
Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa: Maria SroczyńskaSławomir H. Zaręba
Tytuł: Kościoły. Religie. Kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 362
Rok wydania: 2017

Autor: Jarosław Koral
Tytuł: Procesy przemian społeczno-obyczajowych na ziemi świebodzińskiej po 1945 r.
Wydawnictwo: Sowa-Druk – Warszawa
Objętość: ss. 248
Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa: Anna LinekSławomir H. Zaręba
Tytuł: Mozaika coolturalna. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2016
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 187
Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa: Martyna Kawińska i Justyna Kurtyka-Chałas
Tytuł: Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 488
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Elżbieta BojanowskaMartyna Kawińska
Tytuł: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności t. 2
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 314
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Artur WysockiMarcin Zarzecki
Tytuł: Etos polskich przetwórców żywności
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 256
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Olga Kotowska-WójcikMarta Luty-Michalak
Tytuł: Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania zrównoważonego rozwoju
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 259
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Justyna Kurtyka-Chałas i Joanna Truszkowska
Tytuł: Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 283
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski, Sławomir H. ZarębaMarcin Zarzecki
Tytuł: W kierunku „kultury bez przemocy”. Diagnoza i przeciwdziałanie przemocy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 307
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Klaudia ŚledzińskaKrzysztof Wielecki
Tytuł: Critical Realism and Humanity in the Social Sciences. Archerian Studies vol. 1
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 200
Rok wydania: 2016

Autor: Tomasz M. Korczyński
Tytuł: Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 219
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Tomasz M. Korczyński i Annamaria Orla-Bukowska
Tytuł: Obcy w labiryncie kultur
Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa
Objętość: ss. 236
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba, Piotr Komorowski i Marcin Zarzecki
Tytuł: 25 samorządności w Polsce – bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 224
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Sławomir H. ZarębaMarcin Zarzecki
Tytuł: Quo vadis universitas? Diagnoza i scenariusze rozwojowe
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 259
Rok wydania: 2016 

Redakcja naukowa: Artur Wysocki
Tytuł: Świat jako wspólny dom. Wokół koncepcji ekologii integralnej w encyklice Laudato si' 
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 259
Rok wydania: 2016 

Redakcja naukowa: Kinga LendzionOlga Kotowska-Wójcik
Tytuł: Waleczny duch kobiety. Społeczno-ekonomiczne aspekty kobiecych ról
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 189
Rok wydania: 2016

Autor: Rafał Wiśniewski
Tytuł: Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 232
Rok wydania: 2016

Autor: Henryk Skorowski
Tytuł: Katolicka nauka społeczna. Wobec aksjologicznych dylematów współczesnego świata
Wydawnictwo: Narodowy Komitet Seniora – Warszawa
Objętość: ss. 580
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba, Irena Borowik
Tytuł: Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 415
Rok wydania: 2016

 Autor: Tomasz M. Korczyński
Tytuł: Obraz studenta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Analiza wyników badań porównawczych z lat 2005-2015 
Wydawnictwo: Imago Montage – Warszawa
Objętość: ss. 92
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Sławomir H. ZarębaMarcin Zarzecki
Tytuł: Służba publiczna. Etos pracy urzędników w Polsce
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa 
Objętość: ss. 223
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Elżbieta BojanowskaMartyna Kawińska
Tytuł: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Tom I
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 311
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Sławomir H. ZarębaWojciech Klimski
Tytuł: Coolturalni. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2015
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 225
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Artur Wysocki
Tytuł: Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie katolickiej nauki społecznej
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 350
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Agnieszka WołkAnna Potasińska
Tytuł: Nierówności społeczne we współczesnym świecie
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 430
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Adriana Mica, Jan Winczorek i Rafał Wiśniewski
Tytuł: Sociologies of formality and informality
Wydawnictwo: Peter Lang GmbH – Pieterlen-Bern
Objętość: ss. 258
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Sławomir H. ZarębaRafał Wiśniewski
Tytuł: Cooltura instant. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2014
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 186
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Tomasz MaślankaRafał Wiśniewski 
Tytuł: Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu
Wydawnictwo: UW – Warszawa, seria: Studia i Analizy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Objętość: ss. 218
Rok wydania: 2015 

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Artur Wysocki
Tytuł: Socjologia życia parafialnego: wspólnota i instytucja. Archidiecezja Warszawska w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości
Wydawnictwo: Archidiecezja Warszawska – Warszawa
Objętość: ss. 273
Rok wydania: 2015  

Redakcja naukowa: Artur Wysocki 
Tytuł: Być człowiekiem stąd. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Henrykowi Skorowskiemu SDB w 65. rocznicę urodzin
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 406
Rok wydania: 2014 

Autorzy: Sławomir H. Zaręba i Marcin Choczyński
Tytuł: Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej. Skrypt dla doktorantów
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 125
Rok wydania: 2014

Redakcja naukowa: Sławomir H. ZarębaMarcin Zarzecki
Tytuł: Etyka katolicka a duch kapitalizmu. Etos polskich przedsiębiorców w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 275
Rok wydania: 2014

Autor: Tomasz M. Korczyński
Tytuł: Stereotyp narodowy a socjologia wiedzy
Wydawnictwo: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC – Warszawa
Objętość: ss. 204
Rok wydania: 2014

Autor: Justyna Kurtyka-Chałas
Tytuł: Starość i jej oblicza. Wybrane psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych
Wydawnictwo: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS – Lublin
Objętość: ss. 130
Rok wydania: 2014

Autor: Jarosław Koral
Tytuł: Polityka społeczna – wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów
Wydawnictwo: Sowa-Druk – Warszawa
Objętość: ss. 243
Rok wydania: 2014

Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski i Arkadiusz Żukowski
Tytuł: Afryka między tradycją a współczesnością. Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w historii, polityce, gospodarce i społeczeństwie
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne – Warszawa
Objętość: ss. 248
Rok wydania: 2013

Autor: Włodzimierz Okrasa
Tytuł: Wizje Akademickiego Mazowsza – wyzwania i kierunki zmian
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna – Warszawa
Objętość: ss. 144
Rok wydania: 2013

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Marcin Choczyński
Tytuł: Konsumując coolturę. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2013
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 212
Rok wydania: 2013

Autorzy: Marcin Zarzecki, Katarzyna Puchalska oraz zespół GfK Polonia
Tytuł: Zawody przyszłości – technik mechatronik. Analiza dopasowania rynku edukacyjnego do rynku pracy w województwie łódzkim
Wydawnictwo: GfK Polonia – Warszawa
Objętość: ss. 61
Rok wydania: 2013

Autorzy: Marcin Zarzecki, Katarzyna Puchalska oraz zespół GfK Polonia 
Tytuł: Zawody przyszłości – technik elektronik. Analiza dopasowania rynku edukacyjnego do rynku pracy w województwie łódzkim
Wydawnictwo: GfK Polonia – Warszawa
Objętość: ss. 61
Rok wydania: 2013

Autorzy: Marcin Zarzecki, Katarzyna Puchalska oraz zespół GfK Polonia
Tytuł: Zawody przyszłości – technik mechanik. Analiza dopasowania rynku edukacyjnego do rynku pracy w województwie łódzkim
Wydawnictwo: GfK Polonia – Warszawa
Objętość: ss. 59
Rok wydania: 2013

Autorzy: Marcin Zarzecki, Katarzyna Puchalska oraz zespół GfK Polonia
Tytuł: Zawody przyszłości – technik informatyk. Analiza dopasowania rynku edukacyjnego do rynku pracy w województwie łódzkim
Wydawnictwo: GfK Polonia – Warszawa
Objętość: ss. 61
Rok wydania: 2013

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba, Rafał Wiśniewski i Tomasz Marcysiak
Tytuł: Społeczna dusza Bydgoszczy: ludzie i instytucje
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 169
Rok wydania: 2013

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba
Tytuł: Warszawa: bunt i ucieczka w wielkim mieście. Światopogląd i style życia młodych warszawiaków
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 183
Rok wydania: 2013

Autorzy: Marcin Zarzecki, Krystyna Poznańska, Paweł Matuszewski, Andrzej Rudowski
Tytuł: Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi. Raport z badania pt. Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu
Wydawnictwo: Biuro ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej – Warszawa
Objętość: ss. 148
Rok wydania: 2012

Autorzy: Marcin Zarzecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka oraz zespół GfK Polonia 
Tytuł: Zawody przyszłości – technik elektronik. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w województwie łódzkim
Wydawnictwo: GfK Polonia – Warszawa
Objętość: ss. 38
Rok wydania: 2012

Autorzy: Marcin Zarzecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka oraz zespół GfK Polonia
Tytuł: Zawody przyszłości – technik mechanik. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w województwie łódzkim
Wydawnictwo: GfK Polonia – Warszawa
Objętość: ss. 40
Rok wydania: 2012

Autorzy: Marcin Zarzecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka oraz zespół GfK Polonia
Tytuł: Zawody przyszłości – technik mechatronik. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w województwie łódzkim
Wydawnictwo: GfK Polonia – Warszawa
Objętość: ss. 42
Rok wydania: 2012

Autor: Justyna Kurtyka-Chałas
Tytuł: Osobowościowo-aksjologiczne aspekty rozwoju młodzieży

Wydawnictwo: Polihymnia – Lublin

Objętość: ss. 224

Rok wydania: 2012

Autor: Sławomir H. Zaręba
Tytuł: Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne
Wydawnictwo: Pobitno Oficyna – Warszawa-Rzeszów 
Objętość: ss. 535
Rok wydania: 2012

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba
Tytuł: Lokalna wspólnota wyobrażona. Warszawa i jej mieszkańcy 2010
Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa
Objętość: ss. 236
Rok wydania: 2012

Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski, Małgorzata Szupejko
Tytuł: Horyzonty kultury. Pomiędzy ciągłością a zmianą

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 488
Rok wydania: 2012

Autorzy: Włodzimierz Okrasa, Jan Herbst
Tytuł: Rodzaje uczestnictwa. Instytucje społeczne Kościoła i jednostki parafialne w świetle badań statystyczno-socjologicznych 
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 124
Rok wydania: 2012

Redakcja naukowa: Władysław Majkowski, Urszula Bejma
Tytuł: Emil Durkheim – badacz i inspirator
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 512
Rok wydania: 2012

Autor: Andrzej Ochocki
Tytuł: Ludność świata. Powinność i kapitał
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 203
Rok wydania: 2011 

Autorzy: Rafał Wiśniewski, Marcin Zaborski, Marcin Zarzecki
Tytuł: „Poradnik Samorządowca”, nr 6/2010 – Kampania wyborcza – wizerunek, marketing, debata
Wydawnictwo: INFOR – Warszawa
Objętość: ss. 96
Rok wydania: 2010

Redakcja naukowa: Elżbieta Rekłajtis, Rafał Wiśniewski, Jerzy Zdanowski
Tytuł: Jedność i różnorodność: kultura vs. kultury
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR – Warszawa
Objętość: ss. 465
Rok wydania: 2010

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba
Tytuł: Rodzina – Religia – Społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 244
Rok wydania: 2010

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba
Tytuł: Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 389
Rok wydania: 2010

Autor: Władysław Majkowski
Tytuł: Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań
Wydawnictwo: Księża Sercanie – Kraków
Objętość: ss. 319
Rok wydania: 2010

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba
Tytuł: Socjologia życia religijnego w Polsce
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 535
Rok wydania: 2009

Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski
Tytuł: Refleksyjność jako kategoria analizy socjologicznej. Koncepcje, badania, porównania
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR – Warszawa
Objętość: ss. 194
Rok wydania: 2009

Autor: Jarosław Koral
Tytuł: Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 198
Rok wydania: 2009

Autor: Sławomir H. Zaręba
Tytuł: W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży
Wydawnictwo: Zakład Wydawnictw Statystycznych – Warszawa
Objętość: ss. 525 + aneksy
Rok wydania: 2008

Autor: Tomasz M. Korczyński
Tytuł: Młodzi w dialogu z Papieżem
Wydawnictwo: Pomoc Kościołowi w Potrzebie – Warszawa
Objętość: ss. 315
Rok wydania: 2008

Redakcja naukowa: Urszula Bejma
Tytuł: Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Mieczysławowi Trzeciakowi w 74. rocznicę urodzin
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 328
Rok wydania: 2008

Autor: Leszek Buller
Tytuł: Influencja
Wydawnictwo: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL – Stalowa Wola
Objętość: ss. 165
Rok wydania: 2008

Autor: Włodzimierz Okrasa
Tytuł: Local Risks and Public Intervention: identyfing needs and targeting of development resources at the level of microregion
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu – Piła
Objętość: ss. 69
Rok wydania: 2006

Redakcja naukowa: Agnieszka Wołk
Tytuł: Człowiek i społeczeństwo w dobie przemian. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Tadeusza Wołoszyna SJ w 70. rocznicę urodzin
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 290
Rok wydania: 2005

Autor: Jarosław Koral
Tytuł: Etyczno-społeczne aspekty  bezrobocia w świetle doświadczeń polskich
Wydawnictwo: AWIR Akces – Warszawa
Objętość: ss. 238
Rok wydania: 2004

Autor: Sławomir H. Zaręba
Tytuł: Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988-1998)
Wydawnictwo: ISKK – Warszawa
Objętość: ss. 297
Rok wydania: 2003

Redakcja naukowa: Władysław Majkowski
Tytuł: Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Socjologii UKSW w dniach 17-18 listopada 2001 r.
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 240
Rok wydania: 2003

Autor: Elżbieta Rekłajtis
Tytuł: Liban. Między wojną i pokojem. Problemy współczesności
Wydawnictwo: UKSW – Warszawa
Objętość: ss. 250
Rok wydania: 2003 

Autor: Władysław Majkowski
Tytuł: Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium socjologiczne
Wydawnictwo: Księża Sercanie – Kraków
Objętość: ss. 252
Rok wydania: 1997
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content