Erasmus

Zapraszamy studentów i doktorantów Instytutu Nauk Socjologicznych do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja uzupełniająca na rok 2021/2022 semestr letni została uruchomiona.

  • I etap rekrutacji: do 27 maja 2021 – składanie przez studentów wniosków w USOS web
  • II etap rekrutacji: 31 maja – 4 czerwca 2021 – egzaminy językowe w SJO
  • III etap rekrutacji: 8 maja 2021 – posiedzenia komisji rekrutacyjnej w celu zakwalifikowania studentów
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 11 czerwca 2021.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Instytutu Nauk Socjologicznych mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

+ na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą Instytut Nauk Socjologicznych ma podpisaną umowę dwustronną (patrz: Uczelnie partnerskie)

+ na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, do uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, innej instytucji zagranicznej, do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendium programu Erasmus+ w celu realizacji części studiów na uczelni partnerskiej mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UKSW. Program adresowany jest zarówno do osób studiujących w trybie dziennym, jak również zaocznym.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl

KOORDYNATOR

Za realizację programu Erasmus+ w Instytucie Nauk Socjologicznych odpowiedzialna jest dr Martyna Kawińska  m.kawinska@uksw.edu.pl

Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

tel. +48 22 561 89 49 (94)

tel./fax +48 22 561 90 13

dwm.uksw.edu.pl

UCZELNIE PARTNERSKIE

Lista uczelni partnerskich Instytutu oraz szczegóły ofert wyjazdów dostępne są w systemie USOSweb.

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA/PRAKTYKI

Zobacz strony DWM:

STUDIA – link

PRAKTYKI – link

Formularze do pobrania:

STUDIA – link

PRAKTYKI – link

Procedura rekrutacyjna na wyjazdy na studia w roku akademickim 2021/2022 >>>

Procedura rekrutacyjna na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2021/2022 >>>

Instrukcja wypełniania wniosków w USOS przez studentów >>>

Instrukcja opiniowania studentów przez wykładowców >>>

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content