Doktoranci

Dokumenty

+ Tezy do rozmowy kwalifikacyjnej >>>

+ Tezy na egzamin doktorski >>>

Doktoranci, którzy w ostatnim czasie uzyskali stopień doktora nauk socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW

w 2021 roku:

  • dr Michał Kober – egzamin doktorski 22.02.2021 r., nadanie stopnia przez Radę Dyscypliny Naukowej 01.03.2021 r.
  • dr Ewa Garstka – egzamin doktorski 24.05.2021 r., nadanie stopnia przez Radę Dyscypliny Naukowej 14.06.2021 r.
  • dr Katarzyna Zambrzycka-Papuda – egzamin doktorski 09.07.2021 r., nadanie stopnia przez Radę Dyscypliny Naukowej 09.07.2021 r.
  • dr Monika Bukowska – egzamin doktorski 29.11.2021 r., nadanie stopnia przez Radę Dyscypliny Naukowej 06.12.2021 r.
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content