Aktualności

Udział pracowników Instytutu w organizacji XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nie tylko uczestniczymy w przygotowaniach do XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Warszawie (w Komitecie Organizacyjnym zasiada Profesor Rafał Wiśniewski), ale również pracownicy naszego Instytutu znaleźli się wśród organizatorów aż 4️⃣ grup tematycznych!

Są to dwie grupy Sekcyjne:

☑ G12 – Sekcji Socjologii Sztuki Uczestnictwo w kulturze dla wszystkich czy tylko dla wybranych? Mechanizmy stratyfikacji kultury w polu sztuki i muzyki Organizacja: Katarzyna M. Wyrzykowska (IFiS PAN), Agata Rozalska (UKSW)
☑ G34 – Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Wokół „Ja” badacza – perspektywa pierwszoosobowa w badaniach społecznych Organizacja: Anna Kacperczyk (UŁ), Izabela Bukalska (UKSW)

oraz 2 grupy międzyośrodkowe:

☑ G40 Oblicza religijności i duchowości w społeczeństwie konsumpcyjnym Organizacja: Teresa Zbyrad (UR), Dominika Sozańska (UP w Krakowie), Rafał Boguszewski (SGWW), Wojciech Klimski (UKSW)
☑ G50 Turystyka i czas wolny – wolność wyboru w postpandemicznym świecie Organizacja: Stella Grotowska (AGH), Maria Sroczyńska (UKSW)

Lista wszystkich grup wraz z ich szczegółowymi opisami dostępna jest na stronie Zjazdu: https://zjazdpts.pl/grupy-tematyczne/

Nowa publikacja postbadawcza PPPiW!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazała się najnowsza publikacja z serii Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW). Zespół badawczy pracowni PPPiW tym razem przeprowadził badania dotyczące wirtualizacji praktyk życia codziennego mieszkańców stolicy w kontekście pandemii. Publikacja pod redakcją naukową Sławomira H. Zaręby oraz Joanny Wróblewskiej-Skrzek, zatytułowana Między światem realnym a witrualnym. Mieszkańcy Warszawy w czasie pandemii, zawiera 10 opracowań bazujących na danych uzyskanych w trakcie przeprowadzania autorskiego badania typu CAWI. Warto zaznaczyć, że jest to już 19. publikacja serii wydawniczej PPPiW!

Zapraszamy do lektury:

https://wydawnictworys.com/mie-dzy-s-wiatem-realnym-a-wirtualnym-mieszkan-cy-warszawy-w-czasie-pandemii-pod-redakcja-slawomira-h-zareby-joanny-wroblewskiej-skrzek.html

Boże Narodzenie A.D. 2021

Drodzy Pracownicy i Studenci,

z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy, aby nowonarodzone Dziecię obdarzyło nas wszystkich swoim błogosławieństwem. Niech radość z przyjścia Pana wzbudzi w naszych sercach prawdziwy pokój i miłość, a zbliżający się rok 2022 przyniesie zdrowie i nadzieję.

Dyrekcja INS

Informacja o czasopiśmie „Statistics in Transition new series”

Informujemy, że periodyk „Statistics in Transition new series” uzyskał 70 pkt. w najnowszej aktualizacji punktacji czasopism w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przypominamy, że redaktorem naczelnym tego czasopisma o znaczeniu międzynarodowym jest pracownik Instytutu Nauk Socjologicznych – prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa, a wydawcami są Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Główny Urząd Statystyczny (GUS). „Statistics in Transition new series” od wielu lat indeksowane jest w prestiżowej bazie czasopism naukowych Scopus.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką promocyjną czasopisma:

UCS w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” zostało zamieszczone w najnowszym wykazie czasopism naukowych, opublikowanym 1 grudnia br. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki! Periodyk wydawany w naszym Instytucie uzyskał 20 pkt. (poz. 32592). Akces do wykazu ministerialnego czasopism naukowych w sposób widoczny wzmocni dyscyplinę nauki socjologiczne na UKSW.

Serdecznie gratulujemy Redakcji UCS oraz wszystkim osobom wspierającym nasz periodyk osiągniętego sukcesu i życzymy dalszych owocnych prac nad doskonaleniem czasopisma.

Strona UCS na platformie czasopism UKSW >>>

Komunikat MEiN w sprawie wykazu czasopism naukowych >>>

Powstanie Referencyjnego Ośrodka Badawczego w Instytucie Nauk Socjologicznych

W związku z powierzeniem Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do wspólnej realizacji z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”, przy Zakładzie Gerontologii i Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Socjologicznych powstaje nowa jednostka o charakterze naukowo-badawczym pn.: „Referencyjny Ośrodek Badawczy” (ROB).

Celem tej jednostki będzie popularyzowanie wiedzy naukowej na temat starości i starzenia się społeczeństwa, w tym w sposób szczególny dotyczącej skutków pandemii oraz wpływu zastosowanych obostrzeń na różne sfery życia osób w wieku 60+. Do głównych zadań nowo powołanej jednostki ROB będzie należeć w szczególności:

  1. opracowanie, uruchomienie oraz prowadzenie portalu wiedzy dot. projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”;
  2. prowadzenie analiz i badań w ramach projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”, w tym opracowanie analityczno-metodologiczne Modelu Interwencji Społecznej oraz pilotażowe wdrożenie i ewaluacja.
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content