Jubileusz Księdza Profesora Henryka Skorowskiego

Jubileusz Księdza Profesora Henryka Skorowskiego

W poniedziałek 7 listopada 2022 r. odbyła się uroczysta prezentacja książki Człowiek wobec problemów współczesności. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr hab. Henrykowi Skorowskiemu SDB z okazji jubileuszu 70. urodzin i 40. lat pracy dla Nauki Polskiej. Podczas tego wydarzenia głos zabierały osoby widoczne na zdjęciach: JM Rektor ks. prof. Ryszard Czekalski, ks. prof. Waldemar Graczyk – Dziekan WNHS, ks. prof. A. Wysocki – Dyrektor INS, prof. K. Wielecki – kierownik studiów doktoranckich w INS, dr Piotr Walewski – w imieniu zespołu redakcyjnego, dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie (wydawca publikacji) oraz na koniec sam Jubilat – ks. prof. Henryk Skorowski.

W imieniu Dyrekcji, Pracowników oraz Studentów Instytutu składamy Księdzu Profesorowi Henrykowi Skorowskiemu życzenia dalszych sukcesów naukowych i organizacyjnych.

Autor zdjęć: Maciej Biedrzycki / Polska Fundacja Narodowa

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content