Aktywność naukowa Profesora Mikołaja Szołtyska

Aktywność naukowa Profesora Mikołaja Szołtyska

Informujemy o udziale pracownika naszego Instytutu – dr hab. Mikołaja Szołtyska, prof. uczelni – w Radzie Programowej 4 Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który odbędzie się w Krakowie w dniach 19-22.10.2022. W ramach tegoż Kongresu w dniu 21.10.2022 r. Profesor Mikołaj Szołtysek organizuje panel, w którym czołowi historycy populacji z Holandii, Niemiec, Węgier, Ukrainy oraz Polski dyskutować będą nad drogami rozwoju polskiej demografii historycznej i socjologii rodziny. Program sesji:

Pełen program Kongresu można znaleźć pod linkiem https://coph2022.pl/wp-content/uploads/2022/10/Program-IV-Kongresu-Zagranicznych-Badaczy-Dziejow-Polski.pdf

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content