UCS w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki

UCS w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” zostało zamieszczone w najnowszym wykazie czasopism naukowych, opublikowanym 1 grudnia br. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki! Periodyk wydawany w naszym Instytucie uzyskał 20 pkt. (poz. 32592). Akces do wykazu ministerialnego czasopism naukowych w sposób widoczny wzmocni dyscyplinę nauki socjologiczne na UKSW.

Serdecznie gratulujemy Redakcji UCS oraz wszystkim osobom wspierającym nasz periodyk osiągniętego sukcesu i życzymy dalszych owocnych prac nad doskonaleniem czasopisma.

Strona UCS na platformie czasopism UKSW >>>

Komunikat MEiN w sprawie wykazu czasopism naukowych >>>

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content