Powstanie Referencyjnego Ośrodka Badawczego w Instytucie Nauk Socjologicznych

Powstanie Referencyjnego Ośrodka Badawczego w Instytucie Nauk Socjologicznych

W związku z powierzeniem Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do wspólnej realizacji z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”, przy Zakładzie Gerontologii i Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Socjologicznych powstaje nowa jednostka o charakterze naukowo-badawczym pn.: „Referencyjny Ośrodek Badawczy” (ROB).

Celem tej jednostki będzie popularyzowanie wiedzy naukowej na temat starości i starzenia się społeczeństwa, w tym w sposób szczególny dotyczącej skutków pandemii oraz wpływu zastosowanych obostrzeń na różne sfery życia osób w wieku 60+. Do głównych zadań nowo powołanej jednostki ROB będzie należeć w szczególności:

  1. opracowanie, uruchomienie oraz prowadzenie portalu wiedzy dot. projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”;
  2. prowadzenie analiz i badań w ramach projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”, w tym opracowanie analityczno-metodologiczne Modelu Interwencji Społecznej oraz pilotażowe wdrożenie i ewaluacja.
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content