Nowy numer „Przeglądu Socjologii Jakościowej”

Nowy numer „Przeglądu Socjologii Jakościowej”

Właśnie ukazał się najnowszy numer „Przeglądu Socjologii Jakościowej” w całości poświęcony socjologii sztuki.

W tomie pt. On the Sociology of Art, którego jednym z redaktorów jest mgr Agata Rozalska z naszego Instytutu (obok prof. Eweliny Wejbert-Wąsiewicz i dra Dominika Porczyńskiego), szczególnej uwadze polecamy teksty naszych Pracowników:

oraz

  • Magister Agaty Rozalskiej:
  1. Past Presencing in Local Museums: Remarks on the Use of Art in the Creation of Representations of a Locality (współautor Dominik Porczyński)
    Tekst dostępny jest tutaj: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume55/PSJ_17_3_Porczynski_Rozalska.pdf
  2. On Contemporary Issues in the Sociology of Art: Introduction (współautorzy Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Dominik Porczyński)
    Tekst dostępny jest tutaj: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume55/PSJ_17_3_Wejbert-W%C4%85siewicz_Porczynski_Rozalska.pdf
    Cały tom dostępny jest tutaj: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume55/PSJ_17_3.pdf

Zapraszamy do lektury!

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content