Ostatnie pożegnanie śp. Księdza Profesora Jana Szymczyka

Ograniczony dostep do budynków UKSW

Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniem dostępu do budynków UKSW, w Dziekanacie Wydziału Społeczno-Ekonomicznego przyjmowane będą wyłącznie osoby po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym). Wejścia pracowników reguluje Decyzja Nr 73/2020 Kanclerza UKSW (https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5590 po zalogowaniu się). Czytaj więcej »

Dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. ucz. Prodziekanem WS-E!

W imieniu całej społeczności Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW serdecznie gratulujemy Koleżance dr hab. Jolancie Łodzińskiej, prof. ucz. awansu na stanowisko Prodziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego ds. studenckich i administracji. Życzymy samych sukcesów i dobrej pracy dla wspólnego dobra naszych studentów oraz pracowników.

Dyrekcja INS

Prof. ucz. dr hab. Rafał Wiśniewski laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. ucz. dr hab. Rafał Wiśniewski, kierownik Katedry Socjologii Kultury w Instytucie Nauk Socjologicznych, otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej II stopnia. Czytaj więcej »

Odwołanie zajęć dra hab. Tomasza M. Korczyńskiego w dniu 22.10.2020 r. (czwartek)

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z całodniową aktywnością konferencyjną dr. hab. Tomasza Michała Korczyńskiego, w dniu dzisiejszym (tj.

Stopień doktora habilitowanego dla kol. Kingi Lendzion

Szanowni Państwo,

Niezwykle miło jest nam poinformować, że nasza koleżanka - Kinga Lendzion - uchwałą nr 278/2020 Senatu UKSW z dn. 24 września 2020 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Cieszymy się i gratulujemy, życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Zaproszenie na Międzynarodowy Kongres Realizmu Krytycznego

W imieniu Pana Profesora Wieleckiego serdecznie zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Realizmu Krytycznego (IACR), który odbędzie się w formie zdalnej, w dniach 14-16 października 2020 r. Temat przewodni, a zarazem tytuł konferencji to: The human person in times of civilization change. Informacje szczegółowe dotyczące Kongresu zamieszczone są na stronie: https://iacr2020.uksw.edu.pl

Mgr Agata Rozalska ponownie wybrana do Zarządu Głównego PTS!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że pracownik naszego Instytutu - mgr Agata Rozalska - została wybrana na drugą kadencję do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego! W imieniu całej społeczności Instytutu Nauk Socjologicznych serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na polu członkostwa i prac organizacyjnych w najważniejszym gremium polskiego środowiska socjologicznego.

Dr Marcin Zarzecki z Instytutu Nauk Socjologicznych WS-E ekspertem oceniającym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr  Marcin Zarzecki, kierownik Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym, został włączony w skład ekspertów oceniających stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Stypendia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Problemy techniczne z zapisem i rejestracją na zajęcia w dniu 01.10.2020 r.

Szanowni Studenci,

Niniejszym informujemy, że rejestracja na przedmioty jest uruchomiona, natomiast jeśli z powodu synchronizacji danych nie zdążyli się Państwo zapisać się na przedmioty, które odbywają się w czwartki w godzinach przedpołudniowych, to wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne zostaną zamieszczone na platformie Moodle.

Bardzo przepraszamy za powstałe niedogodności.

Syndicate content