Życzenia Wielkanocne 2020

Pomoc dla studentów i doktorantów

Studenci i Doktoranci mogą ubiegać się o zapomogę z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Wnioski wraz z dokumentami można składać zarówno drogą mailową lub pocztą polską do Działu Pomocy Materialnej. Wraz z wnioskiem o zapomogę należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy w formie skanu lub zdjęcia. Czytaj więcej »

List Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych dra hab. Krzysztofa Wieleckiego, prof. UKSW

Szanowni Państwo, Czytaj więcej »

Zmiana adresu strony internetowej Instytutu Nauk Socjologicznych

Niniejszym informujemy, że zmianie uległ dotychczasowy adres naszej strony - zamiast nazwy is.wnhis.uksw.edu.pl wprowadzona została nowa - socjologia.uksw.edu.pl. Zmiana ma na celu lepszą orientację w strukturze Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW oraz odejście od nazwy nieistniejącego już Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Przypominamy również, że od tej pory wszystkie trzy Instytuty funkcjonujące w ramach Wydziału Społeczno-Ekonomicznego mają tożsame dla swoich głównych dyscyplin adresy internetowe: Czytaj więcej »

Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie działań i funkcjonowania UKSW w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pełen tekst zarządzenia: https://uksw.edu.pl/images/zarz_23-2020.pdf

Decyzja w sprawie powołania Zespołu ds. przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2: https://uksw.edu.pl/images/aktualnosci/dec_151-2020.pdf
 

Zaproszenie na konferencję naukową do Łomży

Terminarz sesji poprawkowej dla kierunków Socjologia i Praca socjalna

Niniejszym informujemy, że w odpowiednich zakładkach kierunków studiów zostały udostępnione terminarze sesji poprawkowej dla Socjologii i Pracy socjalnej.

Aktualizacja USOS, USOSweb i APD

Szanowni Państwo, w dniu 08.02.2020 r. od godziny 16:00 planowana jest aktualizacja systemu USOS oraz aplikacji USOSweb, APD, SRS, Katalog ECTS. System USOS będzie dostępny dla Państwa od 10.02.2020 r., natomiast aplikacje USOSweb, APD, SRS, Katalog ECTS będę udostępniane sukcesywnie najpoźniej do końca 11.02.2020 r.
 

Kontakt z dr Magdaleną Hryniewicką

Dr Magdalena Hryniewicka jest w dniu dzisiejszym (piątek 7 lutego 2020 r.) dostępna dla studentów od godz. 15:00 w auli 102 bud. 23.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach