Studia podyplomowe Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Studia Podyplomowe Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia (MKOZ) to pierwsze tego typu studia w Polsce. Ich przygotowanie i wdrożenie są wynikiem śledzenia nie tylko trendów, doświadczeń europejskich i światowych, ale również odpowiedzią na konsekwencje zmian społecznych, demograficznych, ekonomicznych i kulturowych.

Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) według Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ) to zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej jakości opieki medycznej, ciągłości obsługi pacjenta oraz efektywności kosztowej świadczeń.

Do tych właśnie zadań potrzebni są profesjonaliści, którzy w szpitalach, poradniach, podstawowej opiece zdrowotnej skoordynują działania i jednocześnie zmniejszą administracyjne obciążenie lekarzy i pielęgniarek oraz pozostałych profesjonalistów medycznych. W czasie, kiedy system ochrony zdrowia mierzy się z problemem zmniejszającej liczby pracujących pielęgniarek, brakiem lekarzy, nieodzowne wydaje się, aby wykonywane przez nich czynności administracyjne zostały przejęte przez Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia. W ostatecznym rezultacie beneficjentami zmian będą osoby, dla których system opieki zdrowotnej funkcjonuje, czyli pacjenci.

Dzięki współpracy Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) możemy zaproponować Państwu unikatowy charakter Studiów Podyplomowych, łączących praktykę z teorią, będących odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie Interesariuszy w ochronie zdrowia w Polsce.


Serdecznie zapraszam!
Jarosław Fedorowski
prof. nadzw. dr, dr n. med., MBA
Prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Prezes Polskiej Federacji Szpitali
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach