Praca dyplomowa

Regulamin studiów - UKSW 2017

IX. PRACA DYPLOMOWA, UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 41

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, a w przypadku studiów inżynierskich - do ostatniego dnia zajęć w ostatnim semestrze studiów.

Wzór życiorysu

Wzór strony tytułowej

 

Zgodnie z § 43 ust. 3 oraz  § 45 temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów. 

Zatwierdzenie tematu

Procedura składania prac dyplomowych w dziekanacie

Wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach