Praktyki studenckie na kierunku Praca socjalna

W Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie studenci studiów stacjonarnych mogą odbywać praktyki, które przygotowują do pracy z obszaru studiowanego kierunku.

 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje praktyki studenckie w formie obowiązkowych zajęć, które stanowią integralną część studiów i są przewidziane w programie nauczania na kierunku socjologia zgodnym ze standardami kształcenia dla kierunku socjologia ogłoszonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Warto zapoznać się bliżej ze szczegółowymi zasadami odbywania praktyk studenckich w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. (Więcej...)

W tym miejscu znajdziecie Państwo więcej informacji na temat odbywania praktyk na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. (Więcej...)

 

Opiekunowie praktyk studenckich w roku akademickim 2018/2019:

 

Socjologia: dr Olga A. KOTOWSKA-WÓJCIK

Praca socjalna: dr Justyna KURTYKA-CHAŁAS

 

Koordynator programu wymiany studenckiej ERASMUS: dr Martyna KAWIŃSKA 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach