Opiekunowie poszczególnych lat studiów na kierunku Praca socjalna

PRACA SOCJALNA 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

I rok

dr Justyna Kurtyka-Chałas

II rok

dr Martyna Kawińska

III rok

mgr Agata Rozalska

Uwaga!!! Opiekunowie poszczególnych lat studiów są pośrednikami i zarazem rzecznikami studentów. Przynajmniej raz w semestrze organizowane są z nimi spotkania, podczas których studenci mogą przedstawiać swoje postulaty, wnioski oraz inicjatywy! Zachęcamy do kontaktu - jeżeli tylko masz jakiś problem to zgłoś się do opiekuna swojego rocznika!

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach