O Instytucie

 

W Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW w Warszawie działają dwa kierunki studiów: Socjologia i Praca Socjalna.

Ponadto w INS funkcjonuje 5 katedr, 2 zakłady przy katedrach, 2 zakłady samodzielne oraz 1 pracownia samodzielna i 1 zespół badawczy przy katedrze. Prowadzone są studia stacjonarne I stopnia (licenjackie), II stopnia (magisterskie), a także III stopień (studia doktoranckie).

  • W ramach dydaktycznej działalności Instytutu prowadzone są studia licencjackie oraz magisterskie w trybie stacjonarnym.
  • Studia oferowane są w czterech specjalnościach odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy.
  • Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie socjologii.

Nasze kwalifikacje potwierdzone zostały certyfikatem jakości kształcenia przyznanym przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach