Prof. ucz. dr hab. Rafał Wiśniewski laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. ucz. dr hab. Rafał Wiśniewski, kierownik Katedry Socjologii Kultury w Instytucie Nauk Socjologicznych, otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej II stopnia. Nagroda przyznawana jest za rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych; kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Gratulujemy!

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach