Dr Marcin Zarzecki z Instytutu Nauk Socjologicznych WS-E ekspertem oceniającym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr  Marcin Zarzecki, kierownik Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym, został włączony w skład ekspertów oceniających stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Stypendia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach